9. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI CERTIFIKAT I GLAVNI PROJEKT

Interes za energetsku obnovu višestambenih zgrada se ne smanjuje. Svakodnevno nam pristižu nove odluke suvlasnika te sukladno tome objavljujemo i nove Javne pozive. Ovaj poziv odnosi se na dvije višestambene zgrade i među njima je do sada najveća zgrada čiji su suvlasnici odlučili ići u energetsku obnovu. Detalje oba poziva pronađite u prilogu. Rok za dostavu ponuda je srijeda 18.12.2019. do 12 sati.

Javni poziv na dostavu ponuda Ljudevita Šestića 4, 06.12.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Naselje Marka Marulića 4 i 4A, 06.12.2019.