11. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU ENERGETSKOG CERTIFIKATA I GLAVNOG PROJEKTA

Javni poziv otvoren je do petka 10.01.2020. do 15 sati.

Više na:

Javni poziv na dostavu ponuda Senjska ulica 9 – 9e, 30.12.2019.