SMANJENJE GUBITAKA VODE U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac je na temu smanjenja gubitaka vode održalo više konferencija za medije, sudjelovalo u radijskim emisijama, komuniciralo sa suvlasnicima u visokim zgradama i upraviteljima, pojašnjavalo te mjere i na sjednicama Gradskog vijeća te će nastaviti pravovremeno informirati javnost o svim daljnjim aktivnostima. Da bi se ostvarili ciljevi o stabilnoj i sigurnoj vodoopskrbi grada u budućnosti, potrebno je vrijeme, velika novčana sredstva te podrška i suradnja cjelokupne zajednice i svih relevantnih institucija. Budući da su se u javnom diskursu u proteklom periodu pojavljivale informacije i tvrdnje koje su u suprotnosti sa ciljevima i okvirima te samim smislom provedbe Programa smanjenja gubitaka- primjerice da će smanjenje tlaka u sustavu unazaditi kvalitetu vodoopskrbe te vodeći računa o upitima i zabrinutosti korisnika naših usluga, dana 22.7.2020. godine u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održan je sastanak na temu smanjenja gubitaka s posebnim osvrtom upravo na mjeru koja je pobudila značajan interes u dijelu javnosti: smanjenje tlaka u sustavu vodoopskrbe. Sastanku su prisustvovali predstavnici suvlasnika visokih zgrada jer je smanjenje tlaka u direktnoj vezi sa vodoopskrbom stanara na višim katovima, predstavnici upravitelja tih zgrada( Inkasator, K-indeks, Petračić projekt), Hrvatskih voda koje financiraju Program smanjenja gubitaka , tvrtke Hidroing koja je izradila dokument Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe čime je postavljen temelj za provedbu Programa, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Grada Karlovca te Vodovoda i kanalizacije Karlovac. Podsjetimo, Grad Karlovac odvojio je sredstva u proračunu te raspisao javni natječaj za sufinanciranje nabavke i ugradnje stanica za podizanje tlaka u visokim zgradama, koje će biti neophodne za stabilnu vodoopskrbu viših katova kada se smanji tlak na vodoopskrbnom sustavu. Na isti je pristigla 21 prijava te su nedavno i potpisani ugovori o sufinanciranju. Kao i u ranijoj komunikaciji, prisutne smo podsjetili da su te zgrade prilikom izgradnje kao jedan od uvjeta imale obvezu ugradnje stanice za podizanje tlaka, no s vremenom su iste napuštene, neodržavane, otuđene i slično. Od 24 visoke zgrade, jedino u zgradi FINA-e je očuvan i održavan sustav za podizanje tlaka.
Susret je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca, Andreja Navijalić istaknuvši važnost provedbe programa smanjenja gubitaka za stabilnu i kvalitetnu vodoopskrbu grada u budućnosti, uz pozdravljanje ovakvog načina komunikacije sa sugrađanima. Direktorica Vodovoda i kanalizacije, Katarina Malenica osvrnula se na projekte iz Programa smanjenja vodnih gubitaka realizirane tijekom 2019. i 2020. godine. Vrijedni su 5 milijuna kuna, od čega Hrvatske vode sudjeluju sa 80 % iznosa sredstava, a uključili su izgradnju mjernih komora sa postavljanjem mjerača protoka i tlaka, izgradnju komora sa regulatorima tlaka te rekonstrukciju glavnih pravaca vodoopskrbe za punjenje vodosprema Strmac i Švarča koje vodom opskrbljuju preko 90 % grada. Time su stvoreni preduvjeti za smanjenje tlaka u sustavu. Spomenula je i činjenicu da će kroz projekt Aglomeracija Karlovac –Duga Resa na karlovačkom području biti obnovljeno 56 km dotrajale vodovodne mreže. Upravo je sa današnjim datumom, 23.7.2020., u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen natječaj za izvođača radova na projektu Aglomeracije. Voditeljica Službe korištenja voda- Vodno gospodarski odjel za srednju i donju Savu u Hrvatskim vodama, Gabriela Braun Jelašić, nazvala je Karlovac „školskim primjerom“ dobrog rada kada su u pitanju aktivnosti na smanjenju gubitaka. Podsjetila je prisutne na nacionalni legislativni okvir te Direktivu EU o vodama kao polazišne točke za rad na smanjenju gubitaka, navela kako je 2016. g. napravljena analiza svih isporučitelja vodnih usluga u RH, postavljen je financijski plan i dogovoreno da će Hrvatske vode pratiti projekte za smanjenje gubitaka u iznosu od 80 % njihovih vrijednosti. Dodala je kako je Karlovac među prvima započeo s pripremama projekta, a kao rezultat toga je već 2018. izrađeno Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe, dokument koji opsežno sagledava razvoj vodoopskrbnog sustava gdje je smanjenje gubitaka samo jedan od elemenata. Program smanjenja gubitaka je vrlo kompleksan i dugotrajan posao, a iz analize svakog pojedinog vodoopskrbnog sustava definiraju se odgovarajuće mjere za isti. Mjera optimizacije tlakova među prvima je koja se analizira, i u projektu Karlovac je potvrđena kao najvažnija . Navedeno su u svojim izlaganjima potvrdili Igor Dundović iz Hidroing-a te doc. Dražen Vouk sa Građevinskog fakulteta, recenzent Koncepcijskog rješenja. Temeljem iskustva u provedbi ovakvih projekata i stručnog znanja, kao i stavovima svjetski priznatih stručnjaka na polju smanjenja gubitaka, govornici su istaknuli da je smanjenje, odnosno optimizacija tlaka u sustavu glavna mjera koja će na ovom projektu odmah pokazati rezultate, dok će sanacija dotrajalih dijelova mreže imati smisla tek nakon primjene ove mjere. Pojasnili su kako će kroz optimizaciju tlakova, odnosno njihovo smanjenje posljedično doći do smanjenja puknuća na mreži jer će se smanjiti fenomen hidrauličkih udara, a time automatski do smanjenja gubitaka, što će rezultirati i manjim troškovima održavanja sustava koji obuhvaća preko 700 km mreže cjevovoda, 6 vodocrpilišta, 12 vodosprema i 16 precrpnih stanica. Sve navedeno utjecat će na unaprjeđenje kvalitete usluga. Pitanje koje se također postavljalo u proteklom periodu, ali i na ovom susretu, bilo je pitanje osiguranja protupožarne zaštite u uvjetima optimiziranog tlaka. Svi predstavnici struke iz gore spomenutih tvrtki i institucija pojasnili su da se smanjenjem tlaka neće utjecati na protupožarnu zaštitu te će ona i dalje biti na istom nivou, koji je sukladan važećoj zakonskoj regulativi. U sklopu izrade Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe provedena su testiranja na terenu, a sukladno propisima o protupožarnoj zaštiti, potrebno je osigurati tlak od 2,5 bara. Podsjetimo, u okviru Programa smanjenja gubitaka, u Karlovcu se planira optimizacija tlaka sa sadašnjih 6 na 4,5 do 5 bara. U diskusiji koja se razvila nakon prezentacije, predstavnicima suvlasnika i upraviteljima, među kojima je bio i gradski vijećnik Davor Petračić, koji se ovom temom u znatnoj mjeri bavio u proteklo vrijeme, dani su odgovori i pružene relevantne informacije, u skladu sa važećom regulativom i pravilima struke. I ovim putem pozivamo sudionike da nam se, ukoliko trebaju dodatna pojašnjenja , obrate pisanim putem u bilo kojem trenutku te ćemo im prikupiti i dostaviti sve raspoložive informacije. Dobra komunikacija i suradnja sa svim dionicima, kako smo naveli u uvodu priopćenja, od velikog je značaja za uspješnu provedbu Programa. Naša je obveza racionalno i održivo upravljati sa ovim dragocjenim resursom te po završetku provedbe Programa nastaviti održavati rad sustava vodoopskrbe na razini prihvatljivih gubitaka koji iznose 30-35 %, a na korist svih građana koji su pokriveni uslugom javne vodoopskrbe iz vodoopskrbnog sustava Karlovca.