SANACIJA TERASE MAKSIMILIJANA VRHOVCA

Zbog dotrajalosti štićenih elemenata terase ispred ulaza višestambenih zgrada Maksimilijana Vrhovca 3-7, a koju koriste brojni prolaznici uključujući i djecu koja pohađaju igraonicu, u suradnji sa Gradom Karlovcem dogovoreni su radovi sanacije. Kako bi upozorili prolaznike da se ne naslanjaju na ogradu odnosno da je ne koriste prilikom uspona i silaska stepenica te prolaska terasom, postavljene su osiguravajuće trake. Elementi koje je potrebno zamijeniti (ograda, rukohvati) su naručeni i bit će isporučeni kroz dva tjedna te će tada započeti radovi izmjene kako bi osigurali siguran prolazak građana, a posebno djece i teže pokretnih osoba.