OBITELJSKE KUĆE: Prijava štete od potresa do 12.04.2021.

Vlasnici obiteljskih kuća koje su oštećene u potresima, ali su prilikom pregleda dobile zelenu naljepnicu i imaju potrebu za obnovom nekonstrukcijskih dijelova: dimnjaka, zabatnih zidova, nadvoja, pregradnih zidova, pokrova, dijelova krovišta, krovna limarija, krovni vijenci i parapeti mogu ispuniti prijavu najkasnije do 12.04.2021. Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća. Nekonstrukcijske dijelove vlasnici mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na Obrascu 5, ali za obnovu moraju pribaviti i Obrascu 5 priložiti:
• Elaborat obnove,
• Završno izvješće nadzornog inženjera,
• Račun ovlaštenog izvođača radova,
• Za dimnjake atest.

Obrazac prijave vlasnici mogu preuzeti OVDJE ili na porti gradske uprave. U obrascu je potrebno navesti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljske kuće izvesti samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva. Popunjena prijava može se poslati i e-poštom na adresu potres@karlovac.hr Više informacija možete dobiti na telefon: 099 820 5980