OBAVIJEST I POZIV FIZIČKIM OSOBAMA KOJE SU KORISNICI SOCIJALNIH PROGRAMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OTPIS DUGA

Temeljem Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Grad Karlovac, tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Čistoća d.o.o., nakon Odluka i prethodnih suglasnosti Gradskog vijeća i nadzornih odbora donijeli su Odluku o jednokratnom otpisu duga za fizičke osobe korisnike socijalnih programa.
Pravo na otpis duga imaju fizičke osobe koje su korisnici socijalnih programa, a nad kojima se provodi novčana ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate duga na dan 31.12.2017. i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona.
Otpis obuhvaća dugovanja za sljedeće stavke:
Grad Karlovac – komunalna naknada.
Vodovod i kanalizacija: fiksni dio usluge vodoopskrbe, varijabilni dio vodoopskrbe, naknada za razvoj, fiksni dio usluge odvodnje, varijabilni dio usluge odvodnje, fiksni dio usluge pročišćavanja i varijabilni dio usluge pročišćavanja.
Čistoća – naknada za sakupljanje miješanog komunalnog otpada.
Za ove stavke dužnici koji ostvaruju pravo na otpis obavezni su podnijeti pisani zahtjev do 18.10.2018.
Postupak podnošenja zahtjeva:
Pisani zahtjev možete preuzeti OVDJE ili u tvrtki Inkasator, Trg hrvatskih branitelja 2 (stara zgrada), soba br. 13 ili Trg hrvatskih branitelja 4, Reklamacije u prostoru blagajne, a u Gradu Karlovcu zahtjev se preuzima u pisarnici.
Uz ispunjeni zahtjev obavezno je priložiti potvrdu odnosno podatak iz očevidnika FINA-e koliko je dužnik blokiran i po kojim osnovama (podatak se dobiva na osobni zahtjev u FINI, bez naknade u svrhu otpisa potraživanja).
Zahtjevi za izvatkom iz očevidnika FINA-e predaje se u tvrtki Inkasator, Trg hrvatskih branitelja 2 (stara zgrada), soba br. 13 najkasnije do 18.10.2018.
Za sve dodatne informacije o otpisu duga po zahtjevu možete se obratiti na besplatan telefon 0800 301 301 ili pisanim putem na elektroničku adresu: blokirani@inkasator.hr
Svi dužnici bit će obaviješteni o otpisu sukladno Zakonu.

Uz sve navedeno, Inkasator d.o.o. će izvršiti otpis duga za naknadu za uređenje voda (Hrvatske vode) svim fizičkim osobama nad kojima se provodi novčana ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate duga na dan 31.12.2017. i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu Zakona, temeljem Prijedloga o postupanju Hrvatskih voda od 13.09.2018.
foto: zdnews