NATJEČAJ ZA UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA OTVOREN DO 05.04.2018.

Inkasator d.o.o. temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva, Grada Karlovca, objavljuje Natječaj. Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području grada Karlovca i sa sjedištem u Karlovcu zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u programskim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu, soba br. 5, I. kat) na sljedeću adresu:

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac
Javni natječaj za financiranje projekata
udruga za 2018.
Programsko područje br. ________
“Ne otvarati ”

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 5. travnja 2018. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2018.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: rahela.ofner@inkasator.hr.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Pravilnik, tekst natječaja, upute te svu ostalu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Foto: freepik