NATJEČAJ ZA NABAVU PROTUPOŽARNE OPREME

Uprava Društva u ime i za račun vlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasničkih dijelova zgrada koje su na upravljanju kod ovog Društva raspisuje Pozivni natječaj za trogodišnje izvođenje obvezanih radova. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti da podnesu ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području Grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac. Prikupljanje ponuda za održavanje i nabavu protupožarne opreme te periodični pregled vatrogasnih aparata. Ovaj poziv raspisuje Upravitelj  u ime suvlasnika višestambenih zgrada, odnosno pokreće postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac, sa naznakom “ponuda za održavanje i nabavu vatrogasne opreme – ne otvaraj”. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.12 2020. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelima i neće biti otvorene.

Ponude se otvaraju 18.12.2020. godine, u prostorijama Inkasatora u 15,00 sati. Predstavnici ponuditelja moći će prisustvovati otvaranju ponuda ukoliko to dozvole epidemiološke mjere zbog COVID 19 virusa.

Tekst natječaja sa svim uvjetima, rokovima i potrebnim dokumentima za prijavu možete pronaći na poveznici Raspis natječaja 2020 protupožarna oprema

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte Tomislava Franjkovića na broj +385 47 694 768 ili putem e-pošte: tomislav.franjkovic@inkasator.hr