MLADI, KLIMATSKE PROMJENE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KOPNENIH EKOSUSTAVA FOKUS OVOGODIŠNJIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je proveo Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2023. godinu. Udruge su prijavile 50 projekata kroz pet programskih područja:

PP 1  Podrška, promicanje i razvoj sporta za koje je osigurano 10 000 eura,

PP 2  Zaštita potrošača za koje je osigurano 1500 eura,

PP3  Podrška osobama s invaliditetom za koje je osigurano 3500 eura,

PP4 Zaštita životinja za koje je osigurano 1500 eura i

PP5 Očuvanje i zaštita okoliša za koje je osigurano 3000 eura.

Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta i evaluacije projektnih prijedloga donesene su odluke o sufinanciranju 19 projekata udruga: kroz PP 1- 4 projekta, kroz PP 2 – 1 projekt, kroz PP 3 – 8 projekata, kroz PP 4 – 2 projekta i kroz PP 5 – 4 projekta.

„Kroz sufinanciranje projekata udruga civilnog društva želimo omogućiti korisnicima, našim građanima nove sadržaje i edukacije iz različitih područja. Udruge civilnog društva u društvenom životu našega grada imaju veliku ulogu i svakodnevnica su u našem radu. Kroz njih se otvaraju i rješavaju brojna pitanja kojih možda ponekad nismo ni svjesni, a značajna su za napredak, razvoj, prije svega za dostojan i kvalitetan život u našem gradu. Stoga smo u 2023. godini odlučili u financiranje dodati još dva programska područja koja su usko vezana i uz našu djelatnost te strateške smjernice razvoja, a to su: zaštita života te očuvanje i zaštita okoliša“, uvodno je istaknula direktorica Barberić.

Inkasator je osim novih programskih područja u ovoj godini povećao iznos sredstava za sufinanciranje projektnih prijedloga. U 2022. godini ukupno je raspoređeno 13.200 eura dok je u 2023. godini raspoređeno 19.500 eura.

U ovoj godini fokus projektnih prijedloga bio je:

–             na radu sa mladima,

–             podizanju svijesti i ljudskih kapaciteta u prilagodbi, smanjenu učinaka i ranom upozoravanju na učinke klimatskih promjena,

–             očuvanju, obnovi i održivom korištenju kopnenih ekosustava.

„Svaki volonterski rad je izniman i nema financijsku vrijednost jer volonter odvaja svoje slobodno vrijeme za pomoć drugome. To je poanta poticanja rada udruga. U podršci udrugama ujedinjen je gradski sustav jer jedino takvim putem možemo podržati više projekata, a time i širi krug naših građana“, zaključila je Barberić.