JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2023. OTVOREN DO 11.04.2023.

Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2023. godinu. Ovim natječajem predviđeno je ukupno 19.500,00 eura za financiranje projekata udruga kroz 5 programskih područja:

PP 1 – Podrška, promicanje i razvoj sporta u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura,

PP 2 – Zaštita potrošača u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura,

PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom u ukupnom iznosu od 3.500,00 eura,

PP 4 – Zaštita životinja u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura,

PP 5 – Očuvanje i zaštita okoliša u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima uz ostalu natječajnu dokumentaciju, preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu, soba br. 5, I. kat) na sljedeću adresu:

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac
Javni natječaj za financiranje projekata
udruga za 2022.
Programsko područje br. ________
“Ne otvarati ”

ili elektroničkim putem na adresu: inkasator@inkasator.hr.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 11.04.2023. godine. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2023. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

Pravilnik, tekst natječaja, upute za prijavitelje i ostale obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Udruge 2023