CORONA 2020 MJERE: Privremena obustava javnog prometa

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa koronavirusa prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenje ove odluke.
Privremena obustava odnosi se na:
– javni linijski promet putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza,
– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
– javni prijevoz osoba u željezničkom prometu,
– tramvajski i drugi javnogradski promet i
– sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače, drugo).
Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.