CORONA 2020 MJERE: Mjere gradskih tvrtki i Grada za ublažavanje posljedica krize

Radi sprječavanja širenja zaraze korona virusom, zaštite zdravlja građana i zaposlenika, gradske tvrtke: Inkasator d.o.o., Vodovod i kanalizacija d.o.o., Čistoća d.o.o. i Grad Karlovac uvode dodatne mjere kojima se želi pomoći pravnim i fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnosti te fizičkim osobama (potrošačima) u razdoblju epidemije koja je usporila ili obustavila obavljanje djelatnosti odnosno onemogućila potrošače da uredno podmiruju svoje financijske obaveze.

GRAD KARLOVAC – INKASATOR d.o.o. – VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – ČISTOĆA d.o.o.
Mjera: obustava obračuna zakonske zatezne kamate
Računi koje su potrošači dobili u ožujku sa rokom dospijeća 31.03.2020., koje će dobiti u travnju sa rokom dospijeća 30.04.2020. i u svibnju sa rokom dospijeća 31.05.2020. mogu se platiti do 30.06.2020 bez obračunate zakonske zatezne kamate. To znači, da svi potrošači koji odgovorno primjenjuju upute Stožera, a nemaju drugačije mogućnosti podmirivanja svojih obaveza ne moraju brinuti o nastanku dodatnih troškova radi kašnjenja plaćanja računa za navedena tri mjeseca.
Obrazloženje:
Obzirom na pridržavanje uputa stožera veći dio populacije, osobito umirovljenika, nije u mogućnosti redovno podmirivati financijske obaveze prema gradskom sustavu. Umirovljenici su, odnosno osobe starije životne dobi, najugroženija skupina po pitanju mogućnosti zaraze, ali i skupina koja, iako najurednije podmiruje financijske obaveze, je u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji. Kako bi smanjili mogućnost zaraze, ali i uklonili dodatni financijski izdatak tvrtka Inkasator d.o.o., uz suglasnost svih isporučitelja usluga i naknada koje obračunava na objedinjenom računu, donijela je odluku o obustavi obračuna zakonske zatezne kamate. Podsjećamo da se na računu nalaze troškovi usluga i naknade koje naplaćujemo za korisnike: Grad Karlovac, Hrvatske vode, Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Čistoća d.o.o.
Pozivamo sve potrošače da ukoliko imaju mogućnost podmiriti svoje obveze (Internet bankarstvo, m-banking, pomoć članova obitelji ili trećih osoba) da to svakako učine.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Mjera: očitanje vodomjera
Vodovod i kanalizacija d.o.o. i nadalje će očitavati brojila svi poslovnih subjekata i brojila u višestambenim zgradama. Očitanje brojila neće se provesti za samostojeće objekte, već će se naplata raditi prema prosječnoj potrošnji vode. Svi potrošači koji žele, mogu samostalno očitati stanje vodomjera i dostaviti podatak na e-adresu: očitanja@vik-ka.hr ili kontakt@vik-ka.hr odnosno putem telefona: 649-114 i 649-115.

ČISTOĆA d.o.o.
Mjera: Oslobođenje plaćanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada
Pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost – obrtnici, kojima je obustavljen rad po Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01, urbroj: 511-01-300-20-1 od 19. 03. 2020. godine u trajanju od 30 dana s početkom primjene 19. 3. 2020. godine mogu podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za vrijeme obustava rada pojedinih djelatnosti po navedenoj Odluci. Zahtjev se podnosi gradskoj tvrtki Čistoća d.o.o. počevši od ponedjeljka 30.03.2020.
Zahtjev se podnosi ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici:
https://cistocaka.hr/obrazac-zahtjeva-za-umanjenje-racuna/. Ispunjeni obrazac možete poslati automatski.
Obrazac možete i isprintati, popuniti i skenirati te ga poslati na e-adresu: reklamacije@cistoca.hr ili na fax: 047/616-135.

GRAD KARLOVAC
Mjera: Privremena obustava plaćanja zakupnine za poslovne prostore
Privremeno se obustavlja plaćanje zakupnine za poslovne prostora i to za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine
U skladu sa navedenim za travanj, svibanj i lipanj neće se fakturirati zakupnine za poslovne prostore.