JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Povjerenstvo za poslovne prostore raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2019, 07/2022). Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, te pravne osobe. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“  na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4. Ponude moraju stići na adresu do zaključno 26.05.2023. godine, bez obzira na način dostave. Ponude će se otvarati 29.05.2023. godine u 13,00 sati u sali za sastanke tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja. Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici. Povjerenstvo za poslovni prostor ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije potpisivanja  ugovora o zakupu, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima za bilo kakvu štetu, troškove i sl.

Sve obavijesti u vezi ovog natječaja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br. 13 ili na telefon 694-760.

Detalje Natječaja i popis poslovnih prostora koji su predmet Natječaja možete pronaći na poveznici:

natječaj 11.05.2023.