PRVA SOLARNA ELEKTRANA U KARLOVCU ZA VLASTITE POTREBE UNUTAR STANOVA

Tvrtka Inkasator ponosan je upravitelj zgrade na adresi Bašćinska 3 u gradskoj četvrti Švarča koja će uskoro postati prva zgrada u kojoj će se električna energija dijeliti po stanovima. Dosadašnji projekti za postavljanje solarnih elektrana radili su se samo na kućama, do sada još uvijek nismo imali primjer postavljanja solarne elektrane na višestambene zgrade kojom se  ostvaruje opskrbljivanje električne energije među stanarima. Grad Karlovac ovu elektranu sufinancirat će s 50% iznosa, dok će REGEA pružati stručnu pomoć za idejno rješenje, glavni projekt i ostale tehničke stvari koje slijede kao i uspostava zajednice potrošača suvlasnika.

Uzlet prema obnovi započeo je 2019. godine. zgrada je bila u izrazito lošem stanju, od krovišta, preko trulih greda, fasade koja je imala oštećenja od rata te izvorne stolarije postavljene kada se zgrada gradila. Stanari su se nakon promjene predstavnika dogovorili o budućim aktivnostima. Prvi korak bila je kompletna rekonstrukcija krovišta uz pomoć kreditnih sredstava. Suvlasnici su nastavili s radovima te je izmijenjena zajednička stubišna stolarija, podrumska i tavanska stolarija sredstvima pričuve. Već u 2020. promijenjen je dio električnih instalacija na tavanu i na zajedničkim dijelovima zgrade, a 2021. napravljene su drenažne cijevi oko cijele zgrade. U 2022. stanari su se dogovorili za obnovu pročelja s toplinskom izolacijom. Prema riječima predstavnika suvlasnika ušteda energije je oko 70%, samo prošle sezone suvlasnici su uštedjeli dvije tone peleta samo na grijanju, pri čemu slijedi da se njihova investicija u pročelje sama po sebi otplaćuje.

Inkasator je proveo preliminarna istraživanja te se pokazao veliki interes suvlasnika za postavljanje solarne elektrane. Zgrada na Bašćinskoj 3 sada troši oko 16 kilovata struje mjesečno, a elektrana koja će se postaviti trebala bi biti 10 kilovata te se već sada pokazuje da će njeno postavljanje donijeti značajne uštede. Na temelju potrošnje električne energije skupljaju se svi potrebni podaci za izradu projekta, između ostalog i projekta isplativosti, kada glavni projekt bude gotov, izabrat će se izvođač radova i krenut će se u izvođenje istih, mi očekujemo da će elektrana biti u funkciji već u jesen. Razgovarali smo i s drugim upraviteljima,  nigdje u Hrvatskoj još nije napravljena elektrana gdje suvlasnici mogu koristiti struju iz elektrane za svoje vlastite potrebe unutar stanova, istaknula je direktorica Barberić.

Predstavnik suvlasnika istaknuo je prije svega odličnu suradnju među stanarima.  „Još od samih početaka mi smo jako složna zgrada, samostalno uređujemo okućnicu, šišamo živicu, sami radimo sitne radove, dosad nismo dobivali sredstva, sve smo se dogovarali zajedno, vjerujemo da će naša Švarča postati karlovački Beverly Hills. Od elektrane očekujemo isto kao i od fasade uštedu energije, umanjenje računa za struju jer smo već sada umanjili račune za grijanje“ – istaknuo je Marijan Jelčić, predstavnik suvlasnika.

Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić čestitao je suvlasnicima što su se odlučili za korištenje obnovljivih izvora energije. „Zasigurno će biti najteže ravnomjerno rasporediti energiju, no vjerujem da će taj projekt uspjeti i postati primjer dobre prakse i da će se takva praksa nastaviti među ostalim višestambenim zgradama. Važno je ohrabrivati suvlasnike da se odvaže i krenu, iako svjesni da im administracija može zadavati probleme jer smo i sami bili suočeni s izazovima kako i što odraditi, no uspjeli smo, a Karlovac sada broji 14 objekata koji imaju fotonaponske elektrane“ – istaknuo je Mandić.

Zgrada u Karlovcu još je jedan primjer kako zajedničkim djelovanjem i suradnjom možemo puno napraviti za zgradu u kojoj živimo, kako je ona naša iznutra tako je i izvana. Kolektivno življenje za sobom povlači određene odgovornosti, no ukoliko je prisutno razumijevanje i suradnja našu zgradu možemo napraviti još ugodnijom za življenje.