Plaćanje računa Gradske toplane od 01.12.2022. na blagajni Inkasatora

Mogućnost plaćanja računa na blagajni Inkasatora prirodan je korak u cilju unapređenja razine pružanja usluga gradskog sustava. Od 01.12.2022. godine svi korisnici usluga Gradske toplane d.o.o. moći će platiti na blagajni Inkasatora, bez naknade. Zdravko Eremić, financijski rukovoditelj u Gradskoj toplani kazao je da je ovo nastavak racionalizacije poslovanja: nova mogućnost plaćanja računa za Gradsku toplanu će biti ekonomičnija, a korisnicima će se samo promijeniti mjesto gdje plaćaju račune. „Jedan od ciljeva cijelog gradskog sustava je dostupnost usluga po mjeri građana što se upravo može postići objedinjavanjem postojećih procesa, implementacijom novih i modernih rješenja u sustavu pružanja usluga. Nama je u radu fokus na potrošačima. Primarno je pojednostavniti procese, olakšati korištenje usluga, učiniti ih pristupačnim u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Ovaj korak logičan je napredak ka cilju pružanja usluga gradskog sustava na jednom mjestu“, rekla je direktorica Inkasatora, Barberić. Obzirom Inkasator posjeduje modul vanjske blagajne moguće je pružiti ovu uslugu bez značajnijih izdataka, dok će ljudske resurse popuniti postojećim radnicima iz odjela financija.

Od 01.12.2022. svaki korisnik javnih usluga grada Karlovca, prilikom dolaska na blagajnu, kod istog blagajnika moći će platiti račun Inkasatora koji objedinjava naknade Grada Karlovca, Hrvatskih voda te usluge Vodovoda i kanalizacije, Čistoće i račun Gradske toplane za uslugu grijanja. Plaćanje računa na našim blagajnama je i dalje bez naknade.