Obavijest o zimskim uvjetima

Od 15. studenog 2022. do 31. ožujka 2023. u gradu Karlovcu na snazi su zimski uvjeti. U navedenom razdoblju  Zimska služba radit će na održavanju javnih cesta, javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta.

Vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred svojih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. Zbog omogućavanja kontinuiranog i pravovremenog odvoza komunalnog otpada mole se vlasnici/suvlasnici da čiste prostor oko posuda za komunalni otpad. Ukoliko samostalno ne možete ukloniti led i snijeg s krovova obavijestite svog referenta u Inkasatoru koji će, ovisno o procjeni rizika i potrebne opreme, angažirati građevinsku tvrtku ili Javnu vatrogasnu postrojbu Karlovac.

Sol za posipavanje predstavnici suvlasnika mogu preuzeti u tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 6, 24 sata na dan.

Za slučaj potrebe navodimo bitne kontakte.

  1. Ceste Karlovac (održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta) – 645-366, 645-155
  2. Zelenilo (održavanje nogostupa, šetnica i biciklističkih staza ) – od 07 do 14 sati 609-920; od 15 do 07 sati 601-450
  3. Komunalno redarstvo Grada Karlovca – 628-222
  4. Hitna medicinska služba – 194
  5. Inkasator – 693-380

Dočekajmo zimske uvjete solidarno i strpljivo. Povedite računa o starijim, nemoćnim susjedima.

Preporučujemo da obavijest izvjesite na oglasnu ploču u stambenoj zgradi kako bi svi vlasnici/suvlasnici imali informaciju o obvezama i kontaktima u Zimskoj službi.