A kako ste vi zadovoljni sa životom u višestambenim zgradama? NOVA ANKETA

Savjetodavno-edukativno-informativni servis ZGRADOnačelnik.hr započeo je s anketom o stanju zgrada u RH i zadovoljstvu životom u višestambenim zgradama. Anketa je anonimna i dostupna do kraja godine te otvorena za sve predstavnike suvlasnika i suvlasnike da ju ispune kako bi život u višestambenim zgradama još i više poboljšali.. Vjerujemo da će nam dobiveni podaci svima pomoći u donošenju određenih odluka, planova i rješavanju problema.

Više detalja o anketi te link na anketu potražite na https://www.zgradonacelnik.hr/vijesti/ispunite-anketu-jeste-li-zadovoljni-zivotom-u-zgradi/1336/

Budite slobodni anketu podijeliti sa svojim prijateljima, poznanicima, rodbinom, kolegama i svima onima koji žive u nekoj višestambenoj zgradi u Hrvatskoj.