ZAJEDNIČKIM SNAGAMA I SURADNJOM POBOLJŠAVAMO SUŽIVOT U ZGRADAMA I MIJENJAMO VIZURU GRADA

Svake godine Inkasator Karlovac d.o.o organizira godišnje Savjetovanje predstavnika suvlasnika, zadnje Savjetovanje održano je 2019. godine, a potom je uslijedila pandemija. Ove godine odlučili smo da je vrijeme za vraćanje druženja s našim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada te smo se sinoć okupili u velikom broju u Kinu Edison.

Direktorica Inkasatora Andreja Barberić otvorila je ovogodišnje Savjetovanje te pohvalila dosadašnji rad predstavnika u zgradama. „Nakon pandemije imamo priliku organizirati naš tradicionalni Skup predstavnika suvlasnika kako bi našim predstavnicima u obliku savjetovanja pružili neke nove informacije i presjek svih aktivnost koje smo dosad proveli. Nastavlja se tendencija ulaganja u energetsku obnovu i kompletnu energetsku učinkovitost u području zgradarstva, donijet će se novi zakoni koji će nama upraviteljima pomoći u rješavanju situacija koje imamo u zgradama, a koje smo dosad malo teže uspijevali riješiti. Isto tako najavljen je Zakon o stambenoj politici u Republici Hrvatskoj pa vidimo pomake i u tom smjeru. Najavljen je i novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove koji bi trebao biti raspisan u prvom kvartalu sljedeće godine, a naši predstavnici suvlasnika i dalje će ulagati u to područje i koristiti sva moguća financijska sredstva koja su im na raspolaganju iz fondova EU i iz nacionalnih fondova. Na nama je da i dalje pratimo najave, mogućnosti financiranja, surađujemo sa svim organizacija u Hrvatskoj i šire u pronalaženju rješenja u upravljanju zgradama koje su specifične. Zajedničkim snagama i suradnjom nalazimo rješenja, mogućnosti, prezentiramo ih predstavnicima i suvlasnicima i idemo k poboljšanju suživota u višestambenim zgradama u našem gradu, ali i promjeni vizure cijelog našeg grada. Time dajemo i snažnu potporu svim projektima koje provodi Grad Karlovac, ali i sve ostale gradske tvrtke u području komunalnih djelatnosti”, navela je direktorica Barberić.

Gradonačelnik Damir Mandić obratio se prisutnim te istaknuo koliko je važno da svi zajedno dijelimo informacije i sudjelujemo u kreiranja života u višestamebnim zgradama i lokalnoj sredini. „Ovo je dobar način da se na jednom mjestu podijele sve one informacije koje su direktno usmjerene svima onima koji žive u višestambenim zgradama. Mislim da je dobro dijeliti informacije i da ćemo na kraju ipak svi raditi ono što moramo – privatni vlasnici brinuti o privatnom vlasništvu, a gradska uprava o javnom dobru grada Karlovca. ”

U razgovoru s predstavnicima suvlasnika najvećim uzrokom nesporazuma među suvlasnicima pokazuju se međuljudski odnosi. Potaknuti time u suradnji s predstavnicima portala Zgradonačelnik.hr odlučili smo obraditi temu međuljudskih odnosa u zgradama. Predstavnici portala istaknuli su dva ključna pravila, koja svi ponekad zaboravljamo, a to su ljubaznost i komunikacija. Svjesni smo da je ponekad vrlo izazovno raditi s ljudima, ali i ugoditi svima, no ono čime se moramo voditi kao predstavnik je pronalazak rješenja od obostranog interesa.

Na Savjetovanju predstavnika suvlasnika sudjelovale su i ostale gradske tvrtke koje također obavljaju komunalne djelatnosti, predstavnici Udruge za zaštitu potrošača i Udruge suvlasnika grada Karlovca te su građani imali priliku dobiti pitati sve što ih zanima. Savjetovanje smo završili s brojnim pitanjima predstavnika i vjerujemo da će primjere dobre prakse iskoristiti i u svojim zgradama.